ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายพิศาล (ตอน 3) ม.8 ต.สิชล - ม.11 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 ก.ย. 2564
2 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายจอมทอง - เขาตาสัก หมู่ที่ 2 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 ส.ค. 2564
3 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายพรุกง หมู่ที่ 5 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 ส.ค. 2564
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
05 ก.ค. 2564
5 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายนายพิศาล หมู่ที่ 8 ตำบลสิชล - หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
218
07 มิ.ย. 2564
6 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายพรุกง (ตอน 4) หมู่ที่ 5 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
334
04 มิ.ย. 2564
7 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแสงดาว ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
323
04 มิ.ย. 2564
8 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายดุษิต หมู่ที่ 5 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
358
09 เม.ย. 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
362
08 เม.ย. 2564
10 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้่างถนน คสล.สายป่าหมาก - ยุคลพร หมู่ที่ 5 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
348
08 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45