ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ในตลาดสด
  รายละเอียด : การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ในตลาดสด ควรเลือกจากผู้จำหน่ายที่มีลักษณะดังนี้
1.มีใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์จากพนักงานตรวจโรคสัตว์
2.มีใบอนุญาตทำการค้า
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 172 คน