ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมืองดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือ "งดดื่มสุรา" เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 174 คน