ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในสถานการณ์ที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลสิชลขอประชาสัมพันธ์คำแนะนำการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในสถานการณ์ที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน