กิจกรรม : มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้อรายละเอียด :
    

 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาด โดยได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการตลาดให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การดำเนินการตามมาตรการ DMHTT การดูแลและรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในตลาดและจัดระเบียบตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาล การจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ค้าที่เข้ามาค้าขายภายในตลาด สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตาม https//qrgo.page.link/taoum

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564    อ่าน 49 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**